ULTRA SHIELD MOLECULES

By Admin Brandex | 758 Views

ULTRA Shield Molecules ภายใต้ EVOTEC Technology 

             ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ปัญหามลพิษทางอากาศ หรือ PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคอัลไซเมอร์ หรือ โรคระบบประสาทอื่นๆ โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ และทำลายพัฒนาการทางสมองของเด็ก สาเหตุของการเกิด PM 2.5 อันดับหนึ่งนั้นเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล
            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดทำมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากเครื่องยนต์เทียบเท่า EURO 5 (มอก. EURO 5) ที่จะกำหนดค่ากำมะถันไม่เกิน 10 ppm รวมถึงกำหนดค่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ที่ต่ำลง เป้าหมายคือรถที่จะจำหน่ายบนมาตรฐานยูโร 5 จะช่วยลดฝุ่นพิษลงไป 80%
             PTT Lubricants ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม EVOTEC Technology ซึ่งเกิดจากแนวคิดในการพัฒนาน้ำมันเครื่องให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยานยนต์และโลกยุคใหม่ ด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ใน 3 ด้านหลัก คือ 3 E Benefit ได้แก่ Endurance, Efficiency และ Environment เพื่อตอบโจทย์ตั้งแต่ในระดับผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นการปฏิวัติการขับขี่ ไปจนถึงในระดับมหภาคซึ่งเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องครั้งสำคัญที่คำนึงทุกมิติเพื่ออนาคต
             ในส่วนของกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า DYNAMIC ได้มีการต่อยอดทางเทคโนโลยี จนเกิดเป็น ULTRA Shield Molecules หรือ Ultimate Lubricants Technology for Robustness and After-Treatment Devices โดดเด่นเรื่องการปกป้องแล้วช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่าสูงสุด และเป็นมิตรกับอุปกรณ์บำบัดไอเสีย เช่น Diesel Particulate Filter (DPF) ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่รองรับเครื่องยนต์ยูโร 5 ที่กำลังจะมาถึงในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด API CK-4 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก ในผลิตภัณฑ์ DYNAMIC SYNTEC SAE 15W-40 และ DYNAMIC ULTRA PLUS SAE 15W-40 สูตรใหม่ล่าสุด
             DYNAMIC SYNTEC SAE 15W-40 API CK-4 เป็นน้ำมันเครื่องสูตรเถ้าต่ำ (Low SAPS) สำหรับรถบรรทุกงานหนัก เทคโนโลยีสังเคราะห์คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ผสาน ULTRA Shield Molecules ล่าสุด จึงช่วยทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม โดดเด่นในด้านการป้องกันการเกิดคราบยางเหนียว จึงช่วยป้องกันการสึกหรอ และเพิ่มกำลังอัดเครื่องยนต์ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักรุ่นใหม่มาตรฐานยูโร 5 ขึ้นไป ที่ติดตั้งระบบบำบัดไอเสียทุกชนิดทั้งแบบ Diesel Particulate Filter (DPF) และ Selective Catalytic Reduction (SCR)
             DYNAMIC ULTRA PLUS SAE 15W-40 API CK-4 น้ำมันเครื่องเกรดรวมคุณภาพสูง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักรุ่นใหม่ รวมทั้งรองรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งระบบบำบัดไอเสียประเภท DPF ด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ผสาน ULTRA Shield Molecules ล่าสุด ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษสูตรเถ้าต่ำ ช่วยปกป้องตัวกรองอนุภาคไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล (DPF) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการทำความสะอาดเครื่องยนต์และป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานยิ่งขึ้น