รับฟรี กระบอกน้ำอัจฉริยะ แสดงอุณหภูมิ

2904 Views

Share Card image cap

เมื่อซื้อน้ำมันเครื่อง DYNAMIC COMMONRAIL หรือ PERFORMA SYNTEC PLUS ที่ร่วมรายการ รับฟรี กระบอกน้ำอัจฉริยะ แสดงอุณหภูมิ จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 390 บาท

เฉพาะพีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65


หมายเหตุ : 1. น้ำมันเครื่องที่ร่วมรายการ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 รายการ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ DYNAMIC  COMMONRAIL เบอร์ 10W-30 และ เบอร์ 15W-40 (ขนาด 6 ลิตร + 1 ลิตร) และ ผลิตภัณฑ์ PERFORMA SYNTEC PLUS เบอร์ 5W-30 และเบอร์ 10W-40 (ขนาด 4 ลิตร + 1 ลิตร) 2. กระบอกน้ำอัจฉริยะ แสดงอุณหภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 30,000 ชิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีกระบอกน้ำอัจฉริยะ แสดงอุณหภูมิ 3. รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1365 Contact Center 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 5.ข้อมูลพีทีที สเตชั่นที่ร่วมรายการ : https://pttlubricants.pttor.com/news_detail/111 

ข้อมูลพีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ  >> คลิกที่นี่