LOADING... 0%

สำหรับงานโลหะ

สตีลคูล ดับบลิว 01

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อเย็นหรือระบายความร้อนสำหรับกระบวนการแปรรูปโลหะ เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม (Milky) ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพช่วยป้องกันการเกิดสนิมที่ผิวชิ้นงาน และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย เหมาะสำหรับงานรีดท่อเหล็กโดยเฉพาะ

การใช้งาน

  • • เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการรีดท่อเหล็กโดยเฉพาะ
    • ใช้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสม 2-5% (เหมาะกับน้ำที่มีความกระด้างไม่เกิน 180 ppm)

คุณสมบัติพิเศษ

    • มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีมาก
    • มีคุณสมบัติช่วยป้องกันชิ้นงานโลหะจากการถูกกัดกร่อนและสนิมได้ดีเยี่ยม
    • มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

มาตรฐาน

ย้อนกลับ