อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป

       “อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ” จัดเป็นอุตสาหกรรมขั้นกลางของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางพาราไทย เป็นการนำผลผลิตยางขั้นต้นจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นกลาง (Semi -finished products) ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน, ยางแท่ง, น้ำยางข้น, ยางผสม, ยางสกิม ที่มีลักษณะและคุณสมบัติเหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยยางแท่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราขั้นกลางที่มีปริมาณการผลิตสูงสุด มีสัดส่วนประมาณ 45% ของปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราขั้นกลางทั้งหมดของไทย อุตสาหกรรมยางแท่ง (Technically Specified Rubber: TSR) เป็นการนำน้ำยางสดหรือยางแห้ง (เช่น ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย เศษยาง) มาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ ด้วยความเร็วสูงก่อนนำมาล้าง อบแห้ง และอัดเป็นแท่ง  โดย PTT lubricants มีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อรองรับกระบวนการผลิต

 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยางพารา

ผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมยางพารา

ผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมยางพารา

น้ำมันไฮดรอลิกงานอุตสาหกรรมชนิดผสมผสานสารป้องกันการสึกหรอ ช่วยปกป้องอุปกรณ์และชิ้นส่วนภายในเครื่องจักร

Read More