LOADING... 0%

CONSUMER PROMOTION

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับ ร้านค้า อู่ ตัวแทนจำหน่ายหล่อลื่น แคมเปญ “ขายแล้วรวย” ครั้งที่ 2

  

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับ ร้านค้า อู่   ตัวแทนจำหน่ายหล่อลื่น แคมเปญ “ขายแล้วรวย” ครั้งที่ 2

  • ทางบริษัทฯ จะยืนยันผลการจับรางวัลรวมถึงการติดต่อเพื่อรับรางวัลกับผู้โชคดีผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีที่เขียนไว้บนคูปอง

  • สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 2 รางวัลขึ้นไป (รวมการจับรางวัลทั้ง 2 ครั้ง) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลเพียง 1 รางวัล โดยเป็นรางวัลที่มีมูลค่ามากที่สุด  และรางวัลรองลงมาจะถูกโยกสิทธิ์ไปให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ

  • หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป

  • บริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายยืนยันผู้โชคดีเพื่อนัดหมายการรับรางวัล และใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัลต่อไปหลังจากรายการจบสิ้นแล้ว (หลังวันประกาศรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560) 

  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งสรรพากร ที่ทป. 101/2544

  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมรายการมีข้อพิพาทหรือทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการตลาดหล่อลื่นในประเทศ  02-2397850

 

รางวัลรถกระบะ Toyota Revo รุ่น 2.4J จำนวน 1 คัน  
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ชื่ออู่ จังหวัด
REVO ธวัชชัย จิตรพนา ชัยยนต์ เชียงใหม่
       
       
รางวัล โทรทัศน์ Samsung LED 4K UHD รุ่นจอโค้ง จำนวน 5 เครื่อง  
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ชื่ออู่ จังหวัด
TV1 เพชรี ตันตินราวัฒน์ หงส์แดงออยส์ สงขลา
TV2 โอภาส ยอดโอวาท โอเจริญยนต์ นครสวรรค์
TV3 ธนกร วิทยาสิรินันท์ สตาร์เอ็นเนอร์ยี่ สมุทรปราการ
TV4 ศรีชลสิทธิ์ ปิโตรเลียม ศรีชลสิทธิ์ ปิโตรเลียม ลพบุรี
TV5 ภัณฑ์รา คำหล้า PK Oil อุดรธานี
       
       
รางวัล โทรศัพท์มือถือ Iphone 7 32Gb. จำนวน 5 เครื่อง  
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ชื่ออู่ จังหวัด
I1 ณัฐธยาน์ เมธาวีพันธุ์ เทคโน ปิโตรเลียม กทม.
I2 ชิด บุญจันทร์ แดงพานิชย์ ชัยภูมิ
I3 วาริศา จึงอนุวัตร ที เค ฮาร์ดแวร์ ศรีสะเกษ
I4 สุรศักดิ์ ธรรมมาสดิตย์กุล ช.อะไหล่ยนต์ อยุธยา
I5 ประภัสสร วงศกรเจนกิจ เจริญยนต์ อุดรธานี
       
       
รางวัล ทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล  
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ชื่ออู่ จังหวัด
G1 สมนึก แต่งประกอบ ทีพีจี เซ็นเตอร์ ระยอง
G2 พีระ ตรีโรจน์รัตนา ท๊อป อิเล็กทริคอล นครราชสีมา
G3 ฉวีวรรณ อมรปิยะพงศ์ บางไผ่อะไหล่ยนต์ ท่าพระ กทม.
G4 อรรถพล อ่อนน้อม VSP กทม.
G5 ณัทวธีว์ กิตติยศธารีย์ กิตติยนต์ นครนายก
G6 นรา ธาดาวิชญพัชร์ ตั้งศักดิ์สหยนต์ กทม.
G7 ไพโรจน์ ฉัตรเฉลิมชัย ไพโรจน์ กลการ สมุทรปราการ
G8 ปัญญา อุตส่าห์ เชียงในอะไหล่ยนต์ อุบลราชธานี
G9 สมสมร จริยไพบูลย์ เพ้งบริการ กทม.
G10 วีรศักดิ์ ศิริชัย เพชรกิจอะไหล่ เพชรบูรณ์
       
รางวัลกระเป๋า PTT Sport Bag 50 รางวัล    
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ชื่ออู่ จังหวัด
1 ศตวรรษ ต่อกังวาล กังวัลชัยอะไหล่ ลพบุรี
2 ณัฐพงษ์ อินทรีปรกรรัฐ แชมป์บัวทอง นนทบุรี
3 ยุพิน ไกรสิทธิกุล บางไผ่ปทุมธานี ปทุมธานี
4 จริญ บรรดิษฐ์ บรรดิษฐ์ยางยนต์ กทม.
5 อารีย์ โตไร่ขิง โตพิพัฒน์ นครปฐม
6 นพพร ประกอบสุข หนองพะทคาร์คลีน ระยอง
7 ณฐกร ธนโสตถิกุลนันท์ อยุธยาไฮดรอลิค อยุธยา
8 เอกชัย เหลืองสุนทรชัย อึ้งเซ่งฮวด นนทบุรี
9 ธวัชชัย พรหมประกอบ พรหมประกอบปิโตรเลียม นครสวรรค์
10 ณัฐกมล สหบรรเทิงศิลป์ สหรุ่งโรจย์อะไหล่ยนต์ กทม.
11 พงษ์สันต์ ท้าวพรม ช่างเอ๊ะ ชัยภูมิ
12 แพร่อุดม แพร่อุดม นนทบุรี
13 ชาตรี คงครุฑ ประชุมยนต์ สุพรรณบุรี
14 สุกัญญา ลีลาอนันตวงษ์ ภูเก็ตธนชัยการช่าง ภูเก็ต
15 นิสา จิรริพัฒนาหาร ช่างชัย กทม.
16 เฉลิมวุฒิ บุญก้อน ร่วมจิตอะไหล่ยน กทม.
17 ฐานัชชา คงอินทร์ คลองสารกลการ กำแพงเพชร
18 สรวิชญ์ วิทยาชาการ ช่างติ๊ก กทม.
19 ทรงศักดิ์ โศกโพธิ์ ตวง-ตังค์ อุดรธานี
20 มาโนช วังเมือง บางคลีรวมช่าง พังงา
21 วิจิตร คิดงาม จิตมีบุญ สงขลา
22 นันทา ธนโสตถิกุลนันท์ อยุธยาปิโตรเลียม อยุธยา
23 พร ธาคาดิชญพัชรี เจริญยนต์กลการ กทม.
24 อุไร แซ่เตียว อุไร (ตง ศรีราช) ชลบุรี
25 กิตติโชค แต่งประกอบ SB บ่อวิน ชลบุรี
26 บรรหาญ พิชญานุรัตน์ ลี้เซ่งฮวด สุรินทร์
27 เสนีย์ เกิดทอง ทองพัฒนาอะไหล่ยนต์ สมุทรปราการ
28 กิตติ สิงห์อุสาหะ สิงห์อุสาหะ ชัยนาท
29 พัฒน์พงศ์ พงศ์วิทยเวคิน วิทยชัยปิโตรเลียม นครราชสีมา
30 ดาราณี แสงอุทัย จ.อะไหล่ยนต์ สมุทรสงคราม
31 ชาติชาย โสตติพันธ์ ช่างทวีปจันยาน อุทัยธานี
32 ว.ศิริกาญออโตพาร์ท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท กทม.
33 กิตติศักดิ์ ดวงปัญญาสว่าง ทรายอะไหล่ยนต์ พิจิตร
34 เจตจันทร์ สิทธ์นาฐยกุล เจตจันทร์เซอร์วิส จันทบุรี
35 วรพล งามพสุธาดล ลานสัภวิทยุ อุทัยธานี
36 ทองหัน ทนทาน ยุทธนาไดนาโม เชียงราย
37 เศรษฐวัฒน์ เพศประเสริฐ ทวีเกษมการช่าง สมุทรสาคร
38 เกรียงไกร ศรีสงคราม Cockpit 3A กทม.
39 อภิษักดิ์ เพชรชุ โอ๋เอ๋ออโต้พาร์ท กทม.
40 มาลินี อสุวพงษ์พัฒนา เจนเนอรัลออยล์ กทม.
41 เชาว์ อินทมู ตวงเงินอะไหล่ยนต์ ปัตตานี
42 สุรศักดิ์ วิชัด ช่างอี๊ด หนองบัวลำภู
43 ยศวดี รอบคอบ ช่างจัส มุกดาหาร
44 วรลักษณ์ ฉัตรวิชัยกุล ยงชัยอะไหล่ยนต์ นครปฐม
45 วัชรี ลี้ตระกูล วัชรีบริการ ลำพูน
46 ดำรงศักดิ์ อนันต์ มิตร ออโต้ นครศรีธรรมราช
47 พิมผกา ขำแย้ม ขำแย้มอะไหล่ สุโขทัย
48 พรกมล รัตนพงษ์มณี กิมไถ่จั่น กทม.
49 พิเชษฐ์ ปล่องครุป T.C.A อินเตอร์เทรด กทม.
50 ปรางพร สุนิหู ลุงช่าง นครปฐม
       
รางวัลเสื้อ Jacket ผ้าร่ม PTT จำนวน 100 รางวัล  
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ชื่ออู่ จังหวัด
1 สมบูรณ์ จันทรพิมพ์ ยังอะไหล่ยนต์ ขอนแก่น
2 อำไพ คนใหญ่ อินโดจีนอะไหล่ยนต์ พิษณุโลก
3 มนตรี โรจนเจริญวงศ์ บุญประสงค์ ออโต้แคร์ กทม
4 สุรินทร์ ตั้งจิตเอื้อบุญ ตั้งฮะฮวด ระยอง
5 กฤษฎา แย้มไชยกุล พญาแอลพีจี พัทลุง
6 ฑิตฐิตา บุญรักษา Prochack ปตท2. ขาออก อุดรธานี
7 บจก.บี.เอส.พีออยล์ บี.เอส.พีออยล์ นครปฐม
8 คตยนพดล คงนิวัฒน์คีรี ศิริยนต์ อะไหล่ ชลบุรี
9 วินัส นิยมศักดิ์ ยนตรชัยกลการ สมุทรปราการ
10 นฤพนธ์ สินธุพันธ์ สินสิริอะไหล่ยนต์ กทม.
11 พีรพงษ์ ตั้งไพฑูรย์ บ้านชมอะไหล่ยนต์ สุรินทร์
12 รัตน์ติกร กาลมาสม Nice Carwash นนทบุรี
13 รุ่งนภา ตันติสิสิทธิกมล กิจทวีชัยอะไหล่ยนต์ สมุทรสาคร
14 ยุพารัตน์ ครองสุขศิริชัย ต.อะไหล่ยนต์ กทม
15 อภิสิทธ์ ศรีพัฒน์ สมพงษ์การช่าง เพชรบูรณ์
16 บรรเลง กลิ่นศรีสุข รุ่งเรืองอะไหล่ ชัยภูมิ
17 ภคพร เจิ้ง หงษ์ชวลิต  สิงห์บุรี
18 สิรภัทร แซ่กอ สหยนต์1999 นนทบุรี
19 การุณย์ กิตติชัยสาโรจน์ พัฒนาการช่าง นครราชสีมา
20 แพรวนภา บุญตา  ขุนพลบริการน้ำพอง ขอนแก่น
21 อนันต์ จึงตระกูล อนันต์กลการ กทม
22 เอมอร บุศราคำ แชมป์อะไหล่ นนทบุรี
23 ดำริ วงศ์เจษฏากรณ์ ดำริยนต์ สระบุรี
24 เจษฏา เจษฏาเจริญพงศ์ ราชสีมาศูนย์ล้อ นครราชสีมา
25 สมพิศ บำรุงสุข K & K ระยอง
26 วราวุธ รุ่งอโณทัยขจร พงษ์เจริญยนต์ สมุทรปราการ
27 สมพร น่วมโต พลอะไหล่ เพชรบูรณ์
28 กิตติพงศ์ อัศวจินดากรณ์ เอกทิพย์ อะไหล่ยนต์ กทม
29 สนาม โอ่เลขปัญญา ชุมสวรรค์การไฟฟ้า นครสวรรค์
30 วิชิต กิจฤณาเสถียร ช.เจริญชัย กทม 
31 ศิริพร ศรีสุวรรณ กรีนเทคโนโลยี ซัพพอร์ต ระยอง
32 มณีรัตน์ ศรีหาผล 9 เหรียญทอง อะไหล่ 888 กทม
33 ณัชพร จงสมจิตต์ มิตรอะไหล่ยนต์ สุพรรณบุรี
34 สมเกียรติ พนัสบดีกุล สมเกียรติ กทม
35 ธีระวิทย์ โชตสิริธนิกุล พรวิษณุการยาง นครราชสีมา
36 วีระศักดิ์ รัตนจิตบรรจง รุ่งโรจน์อะไหล่ นนทบุรี
37 มลิวัลย์ นิลรัตน์  อมรเทพ Car Care ระยอง
38 เชษฐ์ดนัย พวงพรศรี สงวนยนต์ นครราชสีมา
39 ทวีชัย กังวานสุรไกร ทวีโชคออโต้พาร์ท สมุทรปราการ
40 อนล สารทพันธ์ แอ๊ดวานซ์อะไหล่ยนต์ ชลบุรี
41 ประภาศิริ สกุลวัฒนาใจเลิศ ก.ม.5 อะไหล่ยนต์ นครปฐม
42 จำรูญ พันธ์เกตุ ที เอ็น ซี เซอร์วิส ตรัง
43 สุกัลยา ชัยรัตนงามเดช ค้าน้ำมันประมง สมุทรปราการ
44 สมบูรณ์ ศรีสุนทร ยักษ์ มอเตอร์ไซต์ ชุมพร
45 อุมาภรณ์ ฤกษ์สมโภชน์ บางไผ่อะไหล่ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
46 เรืองศักดิ์ สินตนิพัทธ์ สามแยกทีคาร์แคร์ นครปฐม
47 ปุริมพัฒน์ ธีรติกุลนันทน์ วีเอ็มอะไหล่ยนต์ กทม
48 ทวีศักดิ์ อภิติวงศ์มณี นำเนศ ยโสธร
49 พรพิมล ยุ้นชั้น เล็กยานยนต์ ภูเก็ต
50 ก้องเกีรยติ ศิริไพรภักดี ก้องเกียรติเจริญยนต์ เชียงใหม่
51 ร.ต.วิชัย อายูร เจริญยนต์ แม่วาง เชียงใหม่
52 วิษณุ ฉับพลันวรกุล บางกรวยอะไหล่ นนทบุรี
53 รุ่งนภา แก้วศรีวิลัย รุ่นนภาคาร์แคร์  น่าน
54 มยุรี สุขสัมพันธ์ ตั้งง่วนฮง ราชบุรี
55 กมล เลิศอนันตวงศ์ จอมทองอะไหล่ กทม
56 ธิวาภรณ์ มณีสุข T การช่าง ชัยภูมิ
57 ถนอม ขันบุตร JR Oil กทม
58 ชำนิ อยู่อ่อน ไก่ มอเตอร์ กทม
59 วริศรา เจริญสุขศิริโชค เจริญสุขอะไหล่ยนต์ กทม
60 ฉัตริน ศีรสวัสดิ์ เฮียกุ่ย วัดละหาร นนทบุรี
61 ราชษฐี ศรีสุทธ์ ระยองทรัค ระยอง
62 ชูวิทย์ ชื่นจำลอง ยนต์แสง กทม
63 สมชาย เชียนเทศ ปตท. ครุใน สมุทรปราการ
64 สมคิด ลัดลอย สมคิดคลอง20 ฉะเชิงเทรา
65 นฤดล กมลนัย ชิปเปอร์มอลล์ กาฬสินธุ์
66 ดรุณี ไพบูลน์บุษราคัม อ.ไพบูลย์อะไหล่ยนต์ กทม
67 บริษัท ไทยแคม จำกัด ไทยแคม จำกัด สระแก้ว
68 พรศักดิ์ ยาน้ำทอง พระศักดิ์การช่าง 59 นนทบุรี
69 บงกช จับใจนาย BKJ Bearing กทม
70 นำตระกูล ศรีชมภู ศิริรุ่งเรือง ขอนแก่น
71 เนรมิต มุสิกา สหกรณ์ ทภ.1 กาญจนบุรี
72 ธีระสิญจ์ เตชะนพดล สหวัชรีอะไหล่ยนต์ กทม.
73 สุขสัน ทิพทาฤกษ์ B.P.เจริญยนต์ ศรีสะเกษ
74 สำราญ มูลตรีภักดิ์ ธนวัตร บริการ ศรีษะเกษ
75 เมธาสิทธ์ สุพันธ์ ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ ขอนแก่น
76 อนุชา นาชะนาง ซี.เอ.เทรลเลอร์พาร์ท อุดรธานี
77 อภิชาติ อ่อนละมัย ช.ประยูร ชัยภูมิ
78 วิภาดา จินามณี จ.เจริญยนต์ อุบลราชธานี
79 ประคัลภ์ แก้วภิชัย เอกชัยอะไหล่ยนต์ ชุมพร
80 พะยอม สุนทรพิทักษ์ สุนทรพาณิชย์ หนองบัวลำภู
81 ปรีดา ช่อจำปี  เจ๊ดา เอ็นดูโร่ ช็อป เชียงราย
82 จิรวุฒิ ศิริมังคะลา จ.ออโต้เซอร์วิส อุทัยธานี
83 สุรพงษ์ สร้อยทอง สร้อยทอง สระแก้ว
84 ทวีชัย อนันต์เจริญกิจ TM อะไหล่ยนต์ พระนครศรีอยุธยา
85 วสันต์ เอื้อนฉวีวรรณ วรกิจยนต์ ลพบุรี
86 เสงียม บุญมี บุญทองคาร์แคร์ อ่างทอง
87 มนตรี ธนาวิบูลย์ ต.ศิลป์ นนทบุรี
88 วันชัย ภัคสุขชัย ทวีชัยอะไหล่ยนต์ กทม
89 ชำนาญ หนูราม บีมอเตอร์ไซค์ นครศรีธรรมราช
90 พนม ชัยณรงค์ สินทวีแบตเตอรี่ ขอนแก่น
91 นฤดม วิสิฐภิญโญ สกล อะไหล่ยนต์ กทม
92 อารยา ศิริมงคลกิจกุล พิชิตการค้า นครสวรรค์
93 ชัยวัฒน์ บริบูรณ์ทรัพย์ ธนาวงษ์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด นนทบุรี
94 เฉลิมเกียรติ คูณทวีลาภผล CJ ออโตคาร์ อุดรธานี
95 วรเชษฐ์ ทิพรส ชัชวาลน์อะไหล่ยนต์ เชียงใหม่
96 พีรศักดิ์ เวชยันต์วิวัฒน์ บางไผ่ สุขุมวิท 56 กทม
97 วาสนา เลิศสูงเนิน วาสนาอะไหล่ยนต์ นนทบุรี
98 ณัฐริณย์ ผลเพิ่ม ผลเพิ่มค้าน้ำมัน ปทุมธานี
99 จรินทร์ ปทุมชาติพัฒน์ สิริมงคล อุปกรณ์ มหาสารคาม
100 จักรรินทร์ เป็นเขตกรณ์ จักรรินทร์แทรคเตอร์ อุทัยธานี
       
       
รางวัลบัตร PTT Cash card มูลค่า 500 บาท จำนวน 100 รางวัล  
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ชื่ออู่ จังหวัด
1 ธนศร ทองพูลเจริญ ฟ้า ดิน ทอง แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2 ชัยวิทย์ พิทยาธร ชัยวิทย์ พิทยาธร กทม
3 พรชัย มาลัยศิริรัตน์ วิเศษยานยนต์ อ่างทอง
4 วิจิตรา เพชรภักดีชัย เจริญยนต์ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
5 น.ส. ภัลลภา เวชสุวสรณ์ สมพงษ์อะไหล่ยนต์ กทม.
6 เนตรนภา ธรรมศิริ เมืองใหม่ยนตรการภูเก็ต ภูเก็ต
7 วรวุฒิ นาคบรรณ์ บรรณ์ยางยนต์ กทม.
8 ศุภสัณท์ ชัยวโรดม กรสิริอะไหล่ยนต์ กทม.
9 ธีรพัฒน์ ควรขุนทด เอฟเมืองดง นครราชสีมา
10 อรรธพ ยังกีรติวร ยุทธ เมรี  ชลบุรี
11 นลินรัตน์ บุณณะธนันต์ชัย ส.นพพร ปทุมธานี
12 กุลญาณี จิงบันดาลสุข ไทย ทีวีเค อินดัสทรี ปทุมธานี
13 ชัยวัฒน์ เทียนประเสริฐกิจ คิว ซี ที ออโต้ นครปฐม
14 ตรึงตรา มหาอุตม์ ไทยยนต์ 1955 ฉะเชิงเทรา
15 วลัยพรรณ ถาวรงามยิ่งสกุล วิชัยอะไหล่ ตาก
16 นพรัตน์ ม่วงโพธิ์หวั่น นพรัตน์เซอร์วิส พิษณุโลก
17 สงวนศักดิ์ ผู้ศรัทธาธรรม 555 อะไหล่ยนต์ อุบลราชธานี
18 นาย สิรชัย วานิชศุภชัย กิจชัยอะไหล่ ชัยภูมิ
19 นฤมล สุขประเสริฐ ส.ประเสริฐยนต์อะไหล่ นนทบุรี
20 ประพันธ์ เมฆวัฒนากาญจน์ เมฆวัฒนายนต์ สุพรรณบุรี
21 ปานภัสส์ อุบลฉาย ช่างใหญ่ สุโขทัย
22 ธรวัน ชำหวัน KHLUNG จันทบุรี
23 นา พงศกร วินทชัย เอกเจริญยนต์ นนทบุรี
24 นุชติยา จันทร์ประมูล สีทองอะไหล่ยนต์ กทม
25 เทิดศักดิ์ แหยมอ่อน พิชัยการยาง จันทบุรี
26 นาย ฤเชาว์ แป้นเมือง ช.ทุ่งสงอะไหล่ นครศรีธรรมราช
27 สุภารัตน์ เลาสุขศรี เลาสุขศรีบริการ นครสวรรค์
28 เกวลิน แซ่ก้วย เจริญผล พาร์ท ชลบุรี ชลบุรี
29 พรณิภา ชลานันต์ มีแสงรุ่งเรืองยนต์ เพชรบูรณ์
30 ชดาภา พิทักษ์กุลชัย ไกรสร พิษณุโลก
31 ศศิมา รชตพงษ์ บุญมากอะไหล่ยนต์ นครราชสีมา
32 พสุษฐ์ พรชัยวัฒนากร บ่อทองอะไหล่ยนต์ ชลบุรี
33 บัวไข เสาเวียง กิจไชยเจริญยนต์ กทม.
34 นพพร ตันธีรพัฒน์ ที.เค.อะไหล่ยนต์ กทม.
35 มานิตย์ เชิดชุนคร N.Custom Café นครราชสีมา
36 กฤติกา โสภณสกุลรัตน์ ส่งเสริมยนต์ ขอนแก่น
37 นัฐการ ตั้งธรรมวาญิชย์ ตงชิ้งกลการ ปทุมธานี
38 นาย ชินวัตร ครองสุขศิริชัย สี่เจริญยนต์ นครสวรรค์
39 ธนภัทร โพธิสุวรรณ์ หนองปลิงเกษตรยนต์ นครสวรรค์
40 อุบลวรรณ ฉันทวิบูลชัย พลังงานเศรษฐกิจ นครสวรรค์
41 ชยุต ส้มม่วง สำรวย กทม.
42 น.ส. กิริยา คนซื่อ  อู่ช่างรัตน์ ชัยภูมิ
43 นาย กฤษฎา พรับไชยกุล หญาแอลพีจี พัทลุง
44 พนิดา เกิดสุวรรณ สนามอะไหล่ นครสวรรค์
45 เอมอร รุ่งแจ้งสุวรรณ SPP Garage กทม
46 นิพนธ์ กิจโกศล ตึ๋งยานยนต์ ฉะเชิงเทรา
47 อชิราภาณ์ ภัทรธาดาพงษ์ ริชรุ่งเรือง ออโต้เซอร์วิส บุรีรัมย์
48 พิมพสญณณัฎฐ เอ็น.เอ.ออโต้พาร์ท สมุทรสาคร
49 สมพร บุญพา ตองสามเรซซิ่ง อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
50 ไพศาล พิลาม ไพศาล 247 ศรีสะเกษ
51 สุวรรณา แต่งวัฒนานุกูล แต้จิ้นหลี เพชรบูรณ์
52 จงรักษ์ สีม่วง แอมเวย์ สาขาชลบุรี ชลบุรี
53 เกียรติศักดิ์ กระดานราษฎร์ ปตท หนองกุยมี กาฬสินธ์
54 สิทธวีร์ สนชัยหิรัญศิริ น้ำมัน ซอย 39 กทม. 
55 นาย ปกรณ์ นันทกิจ  อะไหล่บางพระ ชลบุรี
56 เหลียง แซ่โง้ว เหลียงน้ำมันเครื่อง กทม
57 โกษา ธีระพงษ์ คิดถึงการช่าง สมุทรปราการ
58 ฤทธิ์เจตน์ เรืองรองลักขณา ส.เจริญไทร์เซนเตอร์ กทม.
59 นางสมปาน คนบุญ พีแอนด์อาร์คาร์แคร์ กทม.
60 ธัฐธิกา เหมนิพัทธ์ พูนทรัพย์อะไหล่ กทม.
61 เอกชนะ ขำวิลัย ALADEAN ชลบุรี
62 คัทลียา โชติพิชิตชัย คลองสวนอะไหล่ยนต์ ฉะเชิงเทรา
63 สกล ทองรัตนตรัย สยามยนต์อะไหล่ กทม.
64 วิทยา แสงผึ้ง อุดมการยาง พิจิตร
65 อรภี กันธิยะ มนตรีแมชชินทูลส์ เชียงใหม่
66 ปรีชา เทียนไชย เทียนไชยอะไหล่ยนต์ นนทบุรี
67 เพียงเพ็ญ พิทักษ์เศวตไชย เลียงยานยนต์ กทม.
68 อภินธร์พร ศรีรัตนวงศ์ อมรประสิทธิ์เซอร์วิสไทร์ กทม.
69 นาย สมเกียรติ นุ้ยบุตร ส.สุรศักดิ์ ออยล์ สุราษฎร์ธานี
70 สุเทพ เพชรสกุลทอง เพชรสกุลทอง เพชรบุรี
71 สุรางค์ศรี เกกตุจุฑารัตน์ Alpha Craft ภูเก็ต
72 บุญสิทธิ์ อย่างสวย ทองอินทร์อะไหล่ยนต์ อุดรธานี
73 กัลยา สุรชัยเกษม รุ่งเกียรติชัยมอเตอร์ กทม
74 ชนิกานต์ สุขสาธุ อึ้งวิทยาเทรดดิ้ง กทม.
75 นิตยา กุลศิริ เลิศสินบอดี้พาร์ท (2539) ระยอง
76 ศิริขวัญ สุวรรณวร ธงสะบัดรวมยาง กาญจนบุรี
77 พรพรรณ ไทยเจริญ ชูฤทธิ์ชัยยนต์ นครราชสีมา
78 สรวุฒิ นิลกุล SB Batt & Oil กาญจนบุรี
79 กูล ไพพร อนัญญาออยล์ ปราจีนบุรี
80 กาญจนา ศรีสด ปั้มบุญช่วยบริการ ชัยนาท
81 สุกัญญา งามมาศประภัสสร แม่โจ้ออโต้ไบค์ นครสวรรค์
82 บรรจง พูนผล ช่างจงวัดสังข์กระจาย กทม.
83 สมพร ยะบุญ สมพรบริการ เชียงใหม่
84 นาง นภพร ศรีอ่อง พรเจริญ ตาก
85 ยุพิน ชาญธัญญกรรม หจก.โยธินบริการ นครสวรรค์
86 นันทวัน วงศ์วิทยานันท์ เล็กเจริญ กำแพงเพชร
87 นางวัลลี นิยมไพร ไทยรุ่งสตีล จำกัด กทม.
88 นาย อภิรักษ์ เลาหโรจนวงศา เอส.เค. อะไหล่ กทม.
89 อภิสิทธื คลังจตุรเวทย์ ยนต์วิวัฒน์ กทม. 
90 วีณา แก้วสีทอง บ.เกษตรยนต์ พิษณุโลก
91 กนกพร พิริยะวิศรุต ศักดิ์ชียอะไหล่ยนต์ นนทบุรี
92 นาย เพ็ชร์ บู่ทอง เพ็ชร์ทองลม เชียงใหม่
93 วีระรัตน์ รัตนโกศล รัตนพาณิชย์ท่าบ่อ หนองคาย
94 นาง รัตนา คำใส สหชัยอะไหล่ยนต์ เชียงใหม่
95 นราธิป ธีระพิทยาตระกูล ชนะอะไหล่ยนต์ นครราชสีมา
96 ชนัญธิดา ชีวสิทธิ์รุ่งเรือง สิริวัฒนา นครสวรรค์
97 ลาวันย์ คงสมบัติ คำรณการยาง สุโขทัย
98 สรดิต ดิชกร จ้อเฮงหลี กำแพงเพชร
99 พิสิษฐ์ สกุลณี เฮงกลการ นครราชสีมา
100 ปรีชา หลีทอง ราชาการเกษตร พังงา
BACK

PRODUCT of PTT LUBRICANTS

MOLD OIL C02

Viscosity: N/A

MORE DETAILS

MOLD OIL N02

Viscosity: N/A

MORE DETAILS

DYNAMIC COMMONRAIL SYNTHE...

Viscosity: SAE 5W-30 / 5W-40

MORE DETAILS

DRIVERA SF

Viscosity: ISO VG 150, 220, 320...

MORE DETAILS

CHALLENGER SUPER BIKE RA...

Viscosity: SAE 10W-50 / 10W-60

MORE DETAILS

SYNTHETIC GEAR LS

Viscosity: SAE 75W-90

MORE DETAILS

SEATECH 6500

Viscosity: SAE 15W-40 / 20W-50

MORE DETAILS

HIVOLT PLUS

Viscosity: N/A

MORE DETAILS