ประวัติ ความเป็นมา

      

เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT LUBRICANTS ในนามผู้ประกอบการไทย และตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา PTT LUBRICANTS ได้ถูกย้ายมาอยู่ใต้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในฐานะบริษัทแกน (Flagship Company) ของกลุ่ม ปตท. (PTT Group)

ธุรกิจหล่อลื่น PTT LUBRICANTS มีจุดเด่นที่การดำเนินธุรกิจแบบต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่วางแผนจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ ผลิต ไปจนถึงกระจายสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ของตัวเองจึงมีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรสำหรับตลาดน้ำมันหล่อลื่น ตั้งแต่สินค้าภาคยานยนต์ ได้แก่ น้ำมันเครื่องรถยนต์และน้ำมันส่งกำลังประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม ไปจนถึงรองรับตลาด OEMs ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆได้ ภายใต้แนวคิด “The Moving Innovation” ที่ตั้งมั่นว่าจะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง และพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ใช้งานอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจกับสินค้าที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับราคามากที่สุด เพื่อให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของคนไทยมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย