PTT Lubricants ได้รับรางวัลพิเศษ Thai Brand Award

340 Views

Share Card image cap

PTT Lubricants ได้รับรางวัลพิเศษ Thai Brand Award

ความโดดเด่นในการทำงานของ  PTT Lubricants ท่ามกลางความท้าทายของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดไว้อย่างเหนียวแน่นแล้ว ยังสร้างจุดเปลี่ยน และมาตรฐานใหม่ๆ ให้กับตลาดมากมาย นี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้ PTT Lubricants ได้รับรางวัลพิเศษ Thai Brand ในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงของแบรนด์ไทยให้ไปไกลในระดับสากล

PTT Lubricants ตอบโจทย์ทุก Pain Point
สร้างมาตรฐานแบรนด์ไทยในระดับสากล

หากนึกถึงแบรนด์ไทยที่ยกระดับสินค้าไทยสู่ธุรกิจการค้าระดับโลกเชื่อว่า PTT Lubricants ต้องเป็นหนึ่งในนั้น โดยปัจจุบันน้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ได้วางจำหน่ายในต่างประเทศแล้วมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

คุณไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ PTT Lubricants เป็นแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาภายใต้แนวคิดของคำว่า The Moving Innovation ซึ่งตั้งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง และค้นหาหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ใช้งานอย่างทันท่วงที คือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ PTT Lubricants เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในตลาดน้ำมันหล่อลื่นและยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ

ที่สำคัญธุรกิจหล่อลื่น PTT Lubricants ยังดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การผลิต การกระจายสินค้า และการบริการแบบครบวงจรทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ยังสามารถคิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เองได้ ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครบวงจรสำหรับตลาดน้ำมันหล่อลื่น ตั้งแต่สินค้าภาคยานยนต์ เช่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ และน้ำมันส่งกำลังประเภทต่างๆ มันหล่อลื่นภาคอุตสาหกรรม ตลอดไปจนถึงสามารถรองรับตลาด OEMs ของผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ได้

“ตลาดน้ำมันหล่อลื่นเป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง PTT Lubricants นั้นเรามุ่งเน้นด้านการพัฒนาและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ทัน และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอทำให้เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งมาได้ยาวนาน นอกจากนี้แล้วเพื่อจะรักษาการความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดเรายังวิเคราะห์ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของเราอย่างรอบคอบ สำหรับสิ่งที่เป็นจุดเด่นนั้นนอกจากเราจะต้องรักษาเอาไว้ให้ดีแล้ว เรายังหาทางพัฒนาและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น และสำหรับสิ่งที่เป็นจุดด้อยนั้นเราต้องคอยปรับปรุงแก้ไขรวมถึงคอยแสวงหาวิธีการป้องกันไม่ให้มีจุดด้อยใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก”

อย่างไรก็ดี การทำธุรกิจมาอย่างยาวนาน ทำให้ PTT Lubricants มีการทำตลาดที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่ม B2B และ B2C ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ให้เหมาะสมกับทั้งสถานการณ์ของตลาดควบคู่กับความต้องการลูกค้าของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยในปีที่ผ่านมา PTT Lubricants ซึ่งเป็นผู้นำตลาดน้ำมันเครื่องในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ได้เล็งเห็นแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ ณ ปัจจุบันและต่อไปในอนาคต โดยน้ำมันเครื่องไม่เพียงแค่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถตอบสนองความต้องการในทุกด้านของการขับขี่

ด้วยเหตุนี้ PTT Lubricants จึงได้ริเริ่มในการพัฒนาน้ำมันเครื่องยุคใหม่ภายใต้แนวความคิดของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่า “EVOTEC Technology” โดยเป็นการ “ปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นแห่งการขับเคลื่อนยานยนต์สู่อนาคต (Drive the Evolution)” และเริ่มนำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นครั้งแรกในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นกลุ่มน้ำมันเครื่องเบนซินสำหรับรถยนต์นั่ง ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า PERFORMA โดยมาพร้อมกับมาตรฐานใหม่ล่าสุดอย่าง API SP และ ILSAC GF-6A และออกวางจำหน่ายในตลาดในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งแบรนด์และสินค้าของเราอย่างครบทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทางช่องทาง Online และ Social Media ต่างๆ มากขึ้น ตามแนวโน้มของผู้ใช้งาน Digital Platform ต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเพิ่มเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจและทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ ในปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้แบรนด์ของเราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก

สำหรับความท้าทายในปีนี้ คุณไพศาล มองว่ายังคงต่อเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจและตลาดอาจยังไม่ได้มีการปรับตัวมากนักจากปีก่อน ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสูงและเข้มข้นขึ้น ทั้งนี้ PTT Lubricants ต้องรักษาความเป็นผู้นำในตลาดทั้งด้านคุณภาพสินค้า การตลาด และช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น