อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์


       อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นส่วนนึงของอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์จึงเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการก่อสร้าง ส่งผลต่อกำลังการผลิต หรือโครงสร้างของตลาด พฤติกรรม และผลประกอบการ ของปูนซีเมนต์ในประเทศไทยปัจจุบัน ทั้งนี้ทาง PTT Lubricants ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวมถึงต้องการเป็นส่วนนึงในการขับเคลื่อนผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 

กระบวนการผลิต (Cement Manufacturing Process) 

ขั้นตอน รายละเอียด
การเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material Preparation) จัดหาและคัดเลือกวัตถุดิบ ชนิดต่างๆ ได้แก่ หินปูน (Limestone) ดินดาน (Shale) ดินเหนียว (Clay) และ ศิลาแลงหรือแร่เหล็ก (Laterite) โดยหินปูนเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้มากที่สุดในกระบวนการผลิตปูนเม็ด
การบดวัตถุดิบ (Raw Grinding) นำวัตถุดิบที่กล่าวมาข้างต้นไปย่อยหยาบโดยละเอียดและผสมตามสัดส่วนที่กำหนดโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ จากนั้นเตรียมเพื่อไปต่อที่กระบวนการเผาต่อไป
กระบวนการเผา (Burning) ลำเลียงวัตถุดิบเข้าสู่หม้อเผา โดยวัตถุดิบจะต้องผ่านการ Preheater มาก่อน จากนั้นจึงลำเลียงเข้าสู่ Burning Zone ที่อุณหภูมิ 1450 องศาเซลเซียส จากนั้นก็จะถูกทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว
การบดปูนซีเมนต์ (Cement Grinding) ลำเลียงปูนซีเมนต์เข้าสู่หม้อบด ในระหว่างการบดนั้น จะมีการเติมแร่ยิบซัม (Gypsum) หินปูน (limestone) เถ้าลอย (Fly ash) และสารเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ (Cement additive) ในสัดส่วนที่เหมาะสม จากนั้นจะถูกลำเลียงไปที่ไซโล เพื่อรอการบรรจุและขนส่งต่อไป

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

Enclosed Gear

Enclosed Gear

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ ผสมสารรับแรงกดชนิดพิเศษ

Read More