อุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป


       การรักษาความสดใหม่ของอาหารนั้น  เป็นกระบวนการสำคัญที่ในการคงคุณภาพของอาหารสด ก่อนเข้าสู่กระบวนการปรุงอาหาร  ผ่านการทำความเย็นของห้องเย็นอุตสาหกรรม นอกจากนี้อุตสาหกรรมการทำน้ำแข็งนั้น นอกจากเพื่อการบริโภคแล้ว ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความสดของอาหารของผู้ประกอบการรายย่อ

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นอุตสาหกรรมไก่แช่เย็น

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นอุตสาหกรรมไก่แช่เย็น

น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องทำความเย็น สำหรับหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น

Read More