เทคโนโลยี EVOTEC

By admin | 1212 Views
        แนวคิดในการพัฒนาน้ำมันเครื่องให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยานยนต์และโลกยุคใหม่ ด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ใน 3 ด้านหลัก ( 3 E Benefit) ได้แก่ Endurance, Efficiency และ Environment เพื่อตอบโจทย์ตั้งแต่ในระดับผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นการปฏิวัติการขับขี่ ไปจนถึงในระดับมหภาคซึ่งเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องครั้งสำคัญที่คำนึงทุกมิติเพื่ออนาคต
 
        น้ำมันเครื่องมีคุณสมบัติสำคัญที่ดีเยี่ยม สามารถทำหน้าที่พื้นฐานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป เช่น การควบคุมความสะอาดของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ให้คงสภาพดีอยู่เสมอ การป้องกันการสึกหรอทั้งในสภาวะการใช้งานปรกติและอุณหภูมิร้อนจัดเพื่อยืดอายุเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งขึ้น รวมถึงการคงคุณสมบัติด้านความหนืด ความเสียดทาน และสามารถทนต่อการเสื่อมภาพได้ดีตลอดระยะการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องรองรับได้กับเทคโนโลยีขั้นสูงของเครื่องยนต์ยุคใหม่ที่ล้ำสมัยและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
        แนวคิดในการพัฒนาน้ำมันเครื่องให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยานยนต์และโลกยุคใหม่ ด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ใน 3 ด้านหลัก ( 3 E Benefit) ได้แก่ Endurance, Efficiency และ Environment เพื่อตอบโจทย์ตั้งแต่ในระดับผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นการปฏิวัติการขับขี่ ไปจนถึงในระดับมหภาคซึ่งเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องครั้งสำคัญที่คำนึงทุกมิติเพื่ออนาคต
 
        แนวคิดในการพัฒนาน้ำมันเครื่องให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยานยนต์และโลกยุคใหม่ ด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ใน 3 ด้านหลัก ( 3 E Benefit) ได้แก่ Endurance, Efficiency และ Environment เพื่อตอบโจทย์ตั้งแต่ในระดับผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นการปฏิวัติการขับขี่ ไปจนถึงในระดับมหภาคซึ่งเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องครั้งสำคัญที่คำนึงทุกมิติเพื่ออนาคต

ภายใต้เทคโนโลยี Evotec แบ่งออกเป็น

 

 

SMART Molecules สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มรถยนต์นั่งเครื่องยนต์เบนซิน คลิก : https://pttlubricants.pttor.com/knowledge_lubrication_detail/3

 

 

 

 

ULTRA Shield Molecules สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก คลิก https://pttlubricants.pttor.com/knowledge_lubrication_detail/9